Review khoá học excel kế toán G-Business (Chi tiết 100%)

0
2333
Khoá học excel kế toán G-Business
5/5 - (3 bình chọn)

Nhiều bạn hỏi Định nên chọn các khoá học excel kế toán G-Business như thế nào thì phù hợp.

Excel là kỹ năng cực kỳ quan trọng mà bất cứ ai đi làm đều phải nắm vững nó.

Vốn dĩ nhiều bạn không thể thăng tiếng trong công việc là do bạn không có kỹ năng tin học văn phòng.

Bạn có thể tham khảo bài viết đánh giá khoá học excel online này của Định để nắm bắt nhé!

? Thời lượng ? Thời lượng: 17 giờ học
? Bài giảng ? 84 bài giảng
? Chứng nhận ? Cấp chứng nhận hoàn thành
? Khác biệt ? Học online, mọi lúc mọi nơi
? Quyền lợi ? Sở hữu khóa học trọn đời

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC ĐỂ ĐƯỢC GIẢM ĐẾN 40%

Khoá học excel kế toán G-Business

Kế toán Tổng hợp Thực hành Thực tế từ A đến Z – Thực hành trên MISA + EXCEL.

khoá học excel kế toán tổng hợp gitiho
Khoá học excel kế toán G-Business

Đối tượng học viên

 1. Người muốn có một chuyên gia kế toán để hỏi khi cần
 2. Người muốn làm kế toán trên Excel, nắm được quy trình hạch toán, làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp cùng lúc
 3. Người đang làm kế toán chi tiết, muốn nâng cao chuyên môn để làm kế toán tổng hợp Mẹ bỉm sữa nghỉ sinh, cần ôn lại nghiệp vụ kế toán để chuẩn bị đi làm
 4. Người làm kế toán muốn xây dựng bộ sổ sách kế toán từ file Excel trắng
 5. Người làm kế toán muốn thành thạo nghiệp vụ trên Excel và phần mềm Misa Sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm thực hành nghiệp vụ kế toán thực tế
 6. Chủ doanh nghiệp, người muốn nắm vững nghiệp vụ kế toán để phục vụ quản lý

Giá trị khoá học

 • Cầm tay chỉ việc từng nghiệp vụ phát sinh cụ thể, từ xây dựng bộ hệ thống sổ sách, ghi sổ, hạch toán, kết chuyển, lên báo cáo tài chính, báo cáo thuế,…
 • Nắm rõ kiến thức một cách logic về hệ thống kế toán, chế độ kế toán.
 • Định khoản được các nghiệp vụ phát sinh tại DN.
 • Thực hiện các bút toán kết chuyển, hạch toán, quyết toán.
 • Thành thạo quy trình lên sổ kế toán, cách lấy dữ liệu từ NKC sang các sổ và BCTC. Lọc, thiết lập và lấy dữ liệu lên BCTC bằng excel.
 • Thành thục các kỹ năng làm việc trên phần mềm kế toán MISA.
 • Tự tay làm ra bộ sổ sách kế toán và tự lập báo cáo tự động từ file excel trắng.
 • Bộ chứng từ thực tế 3 tháng liên tục của 1 doanh nghiệp, từ thu chi, xuất nhập, nợ đọng …

Nội dung khoá học

 • 1 Tổng quan về công việc kế toán trong doanh nghiệp 
 • 1. Tài liệu học tập – Slide bài giảng
 • 2. Giới thiệu chung về công việc kế toán trong doanh nghiệp 
 • 3. Sơ lược về Tài sản và Nguồn vốn trong Doanh nghiệp 
 • 4. Hệ thống tài khoản kế toán 
 • 5. Định khoản kế toán 
 • 6. Hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 
 • 7. Lệ phí môn bài là gì? 
 • 8. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Misa 
 • 9. Tạo dữ liệu kế toán trên phần mềm Misa 
 • 10. Khai báo nhân viên trên phần mềm Misa 
 • 11. Giới thiệu chung về hạch toán trên Excel 
 • 12. Giới thiệu chung về hoá đơn và các văn bản pháp luật liên quan 
 • 13. Đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử 
 • 14. Nội dung trên hoá đơn 
 • 15. Sử dụng hoá đơn điện tử 
 • 16. Chứng từ tiền mặt – tiền gửi ngân hàng 
 • 17. Quy trình thu chi tiền 
 • 18. Hướng dẫn Định khoản các tài khoản 111 và 112 
 • 19. Thực hành các nghiệp vụ Thu, Chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng trên Misa 
 • 20. Định khoản các nghiệp vụ Thu, Chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng trên Excel 
 • 21. Tạo sổ chi tiết tài khoản trên Excel 
 • 22. Tạo sổ quỹ tiền mặt, In phiếu thu, phiếu chi trên Excel
 • 23. Quy trình kế toán tiền lương 
 • 24. Các hình thức hợp đồng lao động 
 • 25. Các quy định về đóng BHXH 
 • 26. Cách tính thuế Thu nhập cá nhân 
 • 27. Chi phí lương được trừ 
 • 28. Hướng dẫn xây dựng bảng lương 
 • 29. Hạch toán lương và các khoản trích theo lương 
 • 30. Thực hành hạch toán lương trên phần mềm Misa 
 • 31. Thực hành hạch toán lương trên Excel
 • 32. Hướng dẫn đăng ký MST cá nhân, đăng ký NPT 
 • 33. Hướng dẫn kê khai thuế TNCN tạm nộp theo tháng 
 • 34. Hướng dẫn kê khai thuế TNCN tạm nộp theo quý 
 • 35. Quyết toán thuế TNCN 23:29 5 Kế toán tài sản cố định và chi phí trả trước
 • 36. Giới thiệu chung về Tài sản cố định
 • 37. Ghi tăng TSCĐ do mua ngoài 
 • 38. Cách tính khấu hao TSCĐ 
 • 39. Ghi giảm TSCĐ do thanh lý, nhượng bán 
 • 40. Chi phí trả trước, định nghĩa, phân loại 
 • 41. Hướng dẫn hạch toán ghi tăng TSCĐ, trích khấu hao và phân bổ chi phí trả trước trên phần mềm Misa 
 • 42. Hướng dẫn ghi tăng TSCĐ, trích khấu hao, PB chi phí trả trước trên Excel 
 • 43. Ghi sổ các hoạt động mua hàng 44. Hướng dẫn hạch toán mua hàng trên pm Misa 
 • 45. Hướng dẫn định khoản các nghiệp vụ mua hàng trên Excel 
 • 46. Lập bảng kê Phiếu nhập kho, tạo phiếu nhập kho trên Excel 
 • 47. Tạo sổ chi tiết phải trả Nhà cung cấp trên Excel 
 • 48. Hạch toán bán hàng 
 • 49. Hướng dẫn định khoản các nghiệp vụ bán hàng trên Misa 
 • 50. Hướng dẫn hạch toán bán hàng trên Excel
 • 51. Hướng dẫn hạch toán bán hàng trên Excel – HĐ số 2 
 • 52. Hướng dẫn hạch toán bán hàng trên Exel – HĐ 03 
 • 53. Hướng dẫn bán hàng trên Excel 
 • 54. Tính giá hàng tồn kho 
 • 55. Doanh nghiệp có những loại chi phí sản xuất nào? 
 • 56. Thực hành: Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục 
 • 57. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn_Tổng quan 
 • 58. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL trực tiếp 
 • 59. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng hoàn thành tương đương 
 • 60. Đánh giá sản phẩm dở dang theo định mức 
 • 61. Tập hợp chi phí sản xuất
 • 62. Tính giá thành sản phẩm 
 • 63. Bài tập tính giá thành sản phẩm 
 • 64. Hướng dẫn thực hành tính giá thành theo pp giản đơn trên Misa 
 • 65. Hướng dẫn thực hành tính giá thành theo pp giản đơn trên pm Misa (2) 
 • 66. Hướng dẫn tính giá thành theo phương pháp giản đơn trên Excel (p1) 
 • 67. Hướng dẫn tính giá thành theo phương pháp giản đơn trên Excel (p2) 
 • 68. Giới thiệu chung về thuế GTGT 
 • 69. Hướng dẫn lập bảng kê mua vào bán ra trên phần mềm kế toán Misa 
 • 70. Hướng dẫn lập tờ khai thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ 
 • 71. Hạch toán Xác định kết quả kinh doanh 
 • 72. Bài tập xác định kết quả kinh doanh 
 • 73. Khái niệm thuế TNDN, Các khoản chi được trừ và không được trừ 
 • 74. Thu nhập tính thuế, thực hành tính thuế TNDN 
 • 75. Hướng dẫn kê khai phụ lục chuyển lỗ 
 • 76. Tổng quan về báo cáo tài chính 
 • 77. Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ và lập BCTC trên pm Misa 
 • 78. Hướng dẫn xác định kết quả kinh doanh trên Excel 
 • 79. Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán trên Excel 
 • 80. Hướng dẫn lập BCKQ HĐ KD trên Excel 
 • 81. Hướng dẫn lập BC LCTT trên Excel 
 • 82. Tình huống 04:24 83. Khai báo và nhập số dư ban đầu trên Misa 
 • 84. Định khoản các nghiệp vụ và lập báo cáo trên Misa 

Lý do bạn nên tham gia

 • Dựa vào mẫu sổ sách có thể làm cho nhiều loại hình doanh nghiệp Từ File mẫu Excel trắng lên các mẫu sổ sách kế toán hoàn thiện
 • Tăng 300% hiệu quả xử lý công việc, quản lý công việc KTTH trên file excel một cách chuyên nghiệp
 • Tặng ngay: Khoá học KTG02 – Kế toán giá thành theo phương pháp giản đơn trị giá 399,000đ Khoá học EXG02 – Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần cho dân văn phòng trị giá 499,000đ Khoá học Ebook Tuyệt đỉnh Excel – Khai phá 10 kỹ thuật ứng dụng Excel mà đại học không dạy bạn trị giá 99,000đ Khoá học KTG05 – Hạch toán Kế toán căn bản (Nguyên lý Kế toán) trị giá 699,000đ Khóa học THỦ THUẬT EXCEL trị giá 199.000 VNĐ
 • Tặng khóa học Nguyên lý kế toán trị giá 299k
 • Khóa học Hạch toán căn bản trị giá 299K Phần mềm kế toán MISA 2020 full 16 phân hệ kèm KEY bản quyền hỗ trợ thực hành.

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC ĐỂ ĐƯỢC GIẢM ĐẾN 40%

Câu hỏi thường gặp?

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Thời gian học thế nào?
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký gói thì sẽ nhận giáo trình hay tài khoản học online?
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời. Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Cách thức học như thế nào?
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Có được hỗ trợ trong quá trình học không?
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Khóa học có thời hạn bao lâu?
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Lời khuyên

Theo Định việc học và theo dõi những chuyên gia đầu ngành là cực kỳ quan trọng với các bạn mới, riêng Định cũng theo dõi và học hỏi từ các anh/chị rất nhiều.

Cập nhật những xu hướng kinh doanh và các nền tảng mỗi ngày để có thể thích nghi tốt được. Đó là lý do vì sao bạn cần đăng ký học để có kiến thức cơ bản nhất.

Sau đó bạn tìm đến các khoá học excel kế toán để giao lưu học hỏi, thảo luận nhiều hơn để nâng cao khả năng nữa nhé.

Đây là một khóa học có giá rẻ nhưng kiến thức thì lại vô cùng giá trị chỉ với khoảng đầu tư chưa tới 499 cành. Thì theo Định vẫn quá hời, bạn học tập mãi mãi, thích khi nào xem thì xem, học bất cứ nơi nào bạn muốn.

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC ĐỂ ĐƯỢC GIẢM ĐẾN 40%

Lời kết

Mình vừa đánh giá tổng quan khoá học excel kế toán – G-Business cho bạn nào đang có nhu cầu trang bị kỹ năng excel.

Với Định Excel hiện nay đang là 1 trong những kỹ năng một cách tốt nhất cho các bạn mới.

Hy vọng với các bài giảng từ khoá học excel kế toán – G-Business siêu chất và giá cả vô cùng hợp lý đến bạn sẽ nắm được toàn bộ thông tin để khoá học excel kế toán – G-Business nhé!

Chúc bạn có lựa chọn đúng đắn!

Tác giả: Nguyễn Ngọc Định – Founder Blog NguyenNgocDinh.Net

 
0 0 votes
Article Rating
Đăng ký
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments